Tijd Voor Zorg
Dat is Cojazorg

Over Cojazorg  

Eerst even voorstellen;


Ik ben Conny Janssen-Hettinga en ik ben sinds 1999 werkzaam in de zorgsector.

Het werken in een thuissituatie heeft mijn voorkeur. Een huis, een thuis waar ieder zijn eigen regels waarden en normen heeft en zich veilig voelt. Een plek waar ik te gast ben en dat vind ik heel bijzonder. In de jaren dat ik in de zorg werkzaam ben heb ik gemerkt dat ik niet altijd de tijd heb om dat te kunnen bieden wat ik wil of waar behoefte aan is. Dit wordt mede veroorzaakt door regels en doordat anderen bepalen welke zorg geïndiceerd wordt. Ik ben van mening dat men zelf of met mantelzorgers heel goed kan aangeven waar en hoeveel behoefte er aan zorg nodig is. Dat men zelf kan bepalen wie over de vloer komt. 

Tegenwoordig wordt alle zorg in minuten geïndiceerd. Dit geeft duidelijkheid maar hoeveel minuten krijg je voor het voeren van een gesprek of extra aandacht? Naar mijn mening is dat niet te indiceren maar is er een grote behoefte aan. Aandacht voor kleine dingen en tijd voor zorg dat is mijn motto.

De huidige samenleving vraagt veel van mantelzorgers maar wanneer hebben hun vrij? Aan wie kunnen ze de zorg met een gerust hart overdragen? Hoe zit het sociale netwerk in elkaar? Waar kunnen verbindingen gelegd worden?

Juist daar kan COJAZORG u ondersteunen. Mantelzorgers zijn onmisbare partners in de zorg. 


Samen bespreken we uw wensen.  

Tijd voor Zorg dat is COJAZORG.

 


 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn